fbpx Skip to content

Zásady ochrany soukromí pro PrimeNet

V PrimeNetu, přístup z http://prime-net.cz, je jednou z našich hlavních priorit ochrana soukromí našich návštěvníků. Tento dokument Zásad ochrany soukromí obsahuje informace o tom, jaké osobní údaje získáváme a zaznamenáváme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

V PrimeNetu zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem poskytování našich obecně prospěšných služeb a uzavření či plnění smlouvy s Vámi. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom Vám nemohli poskytovat naše služby, či by jejich poskytování muselo být omezeno. Bez poskytnutí osobních údajů bychom s Vámi nemohli uzavřít smlouvu a realizovat smluvní vztah.

Máte-li další otázky nebo požadujete-li více informací o našich Zásadách ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím info@prime-net.cz

Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Informace o správci osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Nový život, o. p. s., IČO: 257 26 331, se sídlem ulice Jindřicha Plachty 3311/18, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Právní základ pro zpracování a účely pro zpracování osobních údajů:

Právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů PrimeNetem popsaný v těchto Zásadách ochrany soukromí, které shromažďujeme a na konkrétním kontextu, ve kterém tyto údaje shromažďujeme. Vaše osobní údaje jsme dle zákona oprávněni zpracovávat k těmto účelům:

 • PrimeNet potřebuje Vaše osobní údaje pro zpracování osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy s Vámi; jde zejména o darovací smlouvy, smlouvy o dílo, inominantní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb či užívání majetku:
 • Udělili jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů: zejména pro zasílání našeho zpravodaje
 • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů; jde zejména o prosazování našich interních předpisů a řešení sporné agendy
 • Zpracování je nezbytné pro plnění našich právních povinností; zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme mít jen po dobu, která je nezbytná pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany soukromí. Posuzujeme průběžně, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou Vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje zlikvidujeme. Pro jednotlivé účely zpracování zpracováváme Vaše osobní údaje:

 • pro uzavření a plnění smlouvy zpracováváme osobní údaje po dobu jednání o uzavření smlouvy a trvání smluvního vztahu; dále jsou osobní údaje obvykle využitelné po dobu 4 let;
 • pro účely prosazování našich interních předpisů a řešení sporné agendy zpracováváme osobní údaje po dobu trvání soudního sporu;
 • pro účetní a daňové účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy
 • pro splnění archivační povinnosti zpracováváme osobní údaje po archivační dobu stanovenou právními předpisy

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny našim zaměstnancům, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jejich pracovních povinností. Dále mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny třetím osobám. V případě, že se tyto osoby podílejí na zpracování osobních údajů, uzavřeme s nimi písemnou smlouvu, která je zavazuje k plnění stejných povinností týkajících se zpracování osobních údajů, které plníme my. Vaše osobní údaje mohou být uloženy na serverech třetích osob, zejména poskytovatelů webhostingových či cloudových služeb.

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru ekonomické oblasti (EHEA):

máte určitá práva v oblasti ochrany dat. Pokud si přejete být informováni, jaké máme vaše Osobní údaje, a jestliže chcete být odstraněni z našeho systému, prosíme kontaktujte nás.

Vaše práva

Máte tato práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, provedení aktualizace nebo smazání informací, které jste nám o Vás poskytli
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku
 • odstranění právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vaše práva můžete uplatnit u naší společnosti na adrese PrimeNet Jindřicha Plachty 3311/18, 150 00 Praha 5 nebo emailem info@prime-net.cz

Vaše práva:

PrimeNet používá standartní postup užívání protokolových souborů. Tyto soubory ukládají informace o návštěvnících při návštěvě našich webových stránek. Takto postupují všechny hostingové společnosti a část hostingových analytických služeb. Informace shromažďované ukládáním souborů získané pomocí protokolových souborů zahrnují internetový protokol (IP) adresy, druh prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datová a časová razítka, odkazy a na výstupní stránky, případně počet kliknutí. Tyto informace nejsou provázány s žádným údajem, pomocí něhož by šlo identifikovat konkrétní osobu. Účelem těchto informací je analyzování trendů, administrace webových stránek, sledování chování uživatelů a shromažďování demografických dat.

Cookies a webové majáčky

Tak jako kterékoliv jiné webové stránky, i PrimeNet používá „cookies“. Tyto cookies jsou používány k ukládání informací o preferencích návštěvníků, a webových stránkách na webu, ke kterým měl návštěvník přístup nebo které navštívil.

Za určitých podmínek máte tato následná práva na Ochranu dat:

 

 • The right to access, update or to delete the information we have on you.
 • The right of rectification.
 • The right to object.
 • The right of restriction.
 • The right to data portability
 • The right to withdraw consent
 • Právo na:
 • přístup, provedení aktualizace nebo smazání informací, které jste nám o vás poskytli
 • opravu
 • námitky
 • přenos dat
 • odstranění souhlasu

 

Ukládání souborů

PNet se řídí standartním postupem používání ukládání souborů. Tyto soubory ukládají návštěvníky při návštěvě webových stránek. Takto postupují všechny hostitelské společnosti a část hostitelských analytických služeb. Informace shromažďované ukládáním souborů zahrnují internetový protokol (IP) adresy, druh prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datové a časové známky, odkaz na výstup stránek a možný počet kliknutí. Tato ukládání nejsou spojena s žádnou informaci, která je osobně identifikovatelná. Účelem informací je analyzování trendů a shromažďování demografických dat.

Cookies a webové majáčky

Tak jako kterékoliv jinédalší webové stránky,y PrimeNet používá „cookies“. Tyto cookies jsou používány k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků, a stránek na webu, ke kterým měl návštěvník přístup nebo které navštívil.

Zásady soukromí třetích stran

V případě, že se budete chtít seznámit se zásadami ochrany soukromí inzerujících partnerů PrimeNetu podívejte se prosím na následující seznam:

Reklamní servery třetích stran reklamních serverů nebo reklamní sítě používají technologie cookies, JavaScript nebo webové majáčky, které jsou využity v jejich reklamních sděleních a odkazech, které se mohou zobrazit na webových stránkách v  PrimeNetu, přičemž tyto technologie jsou přímo odeslány do internetových prohlížečů návštěvníků. Automaticky tím tyto servery přijmou vaši IP adresu. Tyto technologie jsou používány k měření efektivity reklamních kampaní a/nebo personalizaci reklamního obsahu, který můžete vidět na webových stránkách, které navštívíte.

Poznámka: všimněte si, že PrimeNet nemá žádný přístup nebo kontrolu nad těmito cookies, které používají třetí strany – reklamní servery.

Zásady ochrany soukromí PrimeNetu

Zásady ochrany soukromí PrimeNetu se nevztahují na ostatní reklamní servery nebo webové stránky. Proto vám doporučujeme, abyste se za účelem získání podrobnějších informací seznámili s příslušnými Zásadami ochrany soukromí těchto třetích stran – reklamních serverů. Tyto zásady třetích stran mohou obsahovat zásady postupy a pokyny, jak se můžete rozhodnout ohledně jednotlivých možností. Seznam zásad ochrany soukromí třetích stran a odkazy na ně naleznete zde: Odkazy na Zásady ochrany soukromí.

 

Můžete se rozhodnout a ve svém prohlížeči zakázat používání cookies. Podrobnější informace ohledně správy cookies v konkrétních internetových prohlížečích najdete na webových stránkách příslušných internetových prohlížečů. Co jsou cookies.

Informace týkající se online aktivity dětí

Jednou z našich priorit je ochrana dětí při používání internetu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby věnovali pozornost, účastnili se a/nebo monitorovali online aktivitu svých dětí. PrimeNet vědomě neshromažďuje osobní údaje, pomocí nichž by šlo identifikovat informace o dětech věkové kategorie mladší 13 let. Pokud se domníváte, že vaše dítě poskytlo tento druh údajů na našich webových stránkách, vřele vám doporučujeme, abyste nás ihned kontaktovali a my uděláme vše proto, abychom takovéto informace z našich záznamů obratem odstranili.

Zásady ochrany soukromí určené výlučně pro online aktivity

Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na naše online aktivity a jsou platné pro návštěvníky našich webových stránek ve vztahu k údajům , které nám poskytli nebo které získal PrimeNet. Tyto zásady se nevztahují na údaje získané offline nebo prostřednictvím jiných kanálů než těchto webových stránek.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásadami ochrany soukromí a s jejich podmínkami.

 

Zde je více informací o příštích akcích. Přidejte se k našemu seznamu.

Vaše osobní údaje budou použity k podpoře vaší zkušenosti s tímto webem, ovládání přístupu k vašemu účtu, ke zpracování vaší objednávky, a k dalším účelům, které jsou popsány v našich zásadách ochrany soukromí

 • Používáme cookies pro vaši optimální online zkušenost. Vaším souhlasem přijímáte pravidla po užívání cookies, která jsou v souladu s našimi zásadami
 • Vyplněním tohoto formuláře nám poskytujete souhlas ke sběru, ukládání a zpracování vašich poskytnutých údajů

 

 

 

Formulář pro řečníka:

Jméno (požadováno)

Emailová adresa (požadována)

Číslo telefonu (požadováno)

Název akce

Krátký popis vaší přednášky

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, ukládat a zpracovávat data, které jste nám poskytli.

 

(Kontakt Speaker)

Vaše křestní jméno           Vaše příjmení

Webové stránky                 Facebook

Instagram                             Twitter

Youtube                                 Linkedln

 

Prosíme, uveďte titul přednášky

Abychom mohli propagovat vaši akci, uveďte prosíme její krátký popis (maximum 1000 slov)

Nahrání materiálů přednášky

Pro úspěšnou publicitu bychom od vás rádi získali jakékoliv propagační materiály, které se týkají vaší přednášky: jako jsou fotografie, videa, podcasty nebo jiné materiály, které vystihují vaši charakteristiku.

Nahrajte přednášku

Fotografie řečníka

Nahrajte dokumenty

Nahrajte váš krátký životopis

Řekněte něco o sobě

Doporučení

Zde mohou být: knihy, audia, videa. Uveďte zde adresu a link na zdroj.

Prosíme, uveďte doporučení. Pokud chcete, aby vaše doporučení byla uvedena až po vaší akci, označte **.

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top